Ondernemingsrecht

foto home (boven ondernemingsrecht)Iedere ondernemer wordt geconfronteerd met het ondernemingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en sluiten van overeenkomsten met leveranciers of afnemers. Verder vallen aspecten als het zeker stellen van uw belangen ten opzichte van klanten, alsmede de aansprakelijkheid van een bestuurder of vennoot onder het ondernemingsrecht.

Het is belangrijk dat afspraken die met (potentiële) klanten worden gemaakt, goed worden vastgelegd. Van Buuren Advocatuur kan onder meer contracten en/of algemene voorwaarden voor u opstellen. Op die manier kunnen geschillen worden voorkomen. Bovendien kan dit ertoe leiden dat uw facturen eerder worden voldaan.

Mochten er in de toekomst geschillen ontstaan, omdat de klant een product niet afneemt of ontevreden is over de kwaliteit van het product, dan is het door het vastleggen van de afspraken en de voorwaarden veel makkelijker om te bepalen hoe er moet worden gehandeld. Bovendien bent u dan in het bezit van documenten die van belang kunnen zijn in een eventuele procedure.

Ook startende ondernemers kunnen zich tot Van Buuren Advocatuur wenden. Een beginnende ondernemer dient juridisch gezien namelijk veel te regelen voordat de onderneming überhaupt kan starten. Zo dient er onder andere een rechtsvorm te worden gekozen, in sommige gevallen vergunningen te worden aangevraagd en nagegaan te worden of de handelsnaam nog beschikbaar is. Indien personeel wordt aangenomen is het van belang dat er goede arbeidsovereenkomsten worden gesloten en dat eventuele huurovereenkomsten worden beoordeeld.

U kunt Van Buuren Advocatuur ook inschakelen wanneer contractuele verplichtingen niet worden nagekomen. In dat geval zal zo nodig worden geprocedeerd. U kunt hierbij denken aan de situatie dat een debiteur uw facturen onbetaald laat. Van Buuren Advocatuur zal dan het incassotraject voor u verzorgen.