Disclaimer

De teksten op deze website dienen ter algemene informatie. U kunt de gegevens op geen enkele wijze beschouwen als juridisch advies. In concrete gevallen dient u gedegen juridisch advies in te winnen.

 Van Buuren Advocatuur is geenszins aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit het gebruik van de van deze website afkomstige informatie. Daaronder valt eveneens de schade veroorzaakt door virussen, de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op de website en/of de gegevens waarnaar wordt verwezen.  

 Zonder voorafgaande toestemming van Van Buuren Advocatuur mag de inhoud van deze website niet gebruikt worden en/of openbaar worden gemaakt.