Erfrecht

foto home (boven ondernemingsrecht)Vooral bij de verdeling van de nalatenschap kunnen de gemoederen hoog oplopen. Het komt regelmatig voor dat erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden. Van Buuren Advocatuur verleent deskundig advies op het gebied van erfrecht en zal naast de juridische kant van de zaak de emotionele kant niet uit het oog verliezen.

In sommige gevallen kan mediation een uitkomst bieden. Ingeval de erfgenamen echter niet bereid zijn om samen naar een oplossing te zoeken, dan kan het van belang zijn dat de rechter wordt gevraagd om een verdeling van de nalatenschap vast te stellen, of een bewindvoerder te laten benoemen die de boedel beheert.