Handelsrecht / Incasso’s

foto home (boven incasso)In de huidige economische tijd moet u als ondernemer vaker en langer wachten op betaling van uw facturen. Het is dan ook essentieel dat u uw debiteurenbeheer strak houdt en effectief uitvoert. Indien de door u gestelde termijnen zijn verstreken en de betaling uitblijft, dan kunt u zich tot Van Buuren Advocatuur wenden.

Zij zal alles in werking stellen om te trachten uw vorderingen te incasseren. Bij de juridisch te nemen stappen zal geanticipeerd worden op de verweren die de wederpartij mogelijk zal aanvoeren.

Van Buuren Advocatuur kan u in het gehele incassotraject begeleiden. Voor het opstellen van een sommatiebrief of dagvaarding, het leggen van beslag en zonodig het aanvragen van een faillissement, kunt u te allen tijde contact opnemen met Van Buuren Advocatuur.