Rechtsgebieden

foto home (boven ondernemingsrecht)

Ondernemingsrecht

Iedere ondernemer wordt geconfronteerd met het ondernemingsrecht. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen en sluiten van overeenkomsten met leveranciers of afnemers. Verder vallen aspecten als het zeker stellen van uw belangen ten opzichte van klanten, alsmede de aansprakelijkheid van een bestuurder of vennoot onder het ondernemingsrecht.

Het is belangrijk dat afspraken die met (potentiële) klanten worden gemaakt, goed worden vastgelegd. Van Buuren Advocatuur kan ondermeer contracten en/of algemene voorwaarden voor u opstellen. Op die manier kunnen geschillen worden voorkomen. Bovendien kan dit ertoe leiden dat uw facturen eerder worden voldaan. Lees meer 

 

foto home (boven incasso)

Handelsrecht/Incasso’s

In de huidige economische tijd moeten ondernemers vaker en langer wachten op betaling van hun facturen. Het is dat ook essentieel dat u uw debiteurenbeheer strak houdt en effectief uitvoert. Indien de door u gestelde termijnen zijn verstreken en de betaling uitblijft, dan kunt u zich tot Van Buuren Advocatuur wenden.

Zij zal alles in werking stellen om te trachten uw vorderingen te incasseren. Bij de juridisch te nemen stappen zal geanticipeerd worden op de verweren die de wederpartij mogelijk zal aanvoeren. Lees meer

 

foto home (boven arbeidsrecht)Arbeidsrecht en Ambtenarenrecht

Het arbeids- en ambtenarenrecht zijn dynamische rechtsgebieden. Door de ontwikkelingen in de maatschappij zijn deze rechtsgebieden altijd in beweging. Om die reden is het van belang dat u een advocaat inschakelt die u direct en op maat kan adviseren.

Van Buuren Advocatuur is gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Zij behandelt zeer uiteenlopende zaken, waarbij oplossingsgericht te werk wordt gegaan. Van Buuren Advocatuur treedt op voor zowel de werkgever als de werknemer.  Hierdoor is zij in staat om vraagstukken vanuit beide perspectieven te bezien en kan zij daarop anticiperen in juridische acties. Lees meer

 

foto home (boven huurrecht)Huurrecht

Van Buuren Advocatuur biedt uitstekende rechtsbijstand aan verhuurders en huurders. Zij adviseert en procedeert over de huur van detailhandelsbedrijfsruimte, overige bedrijfsruimte en woonruimte.

Voor beide soorten bedrijfsruimten gelden afzonderlijke wettelijke bepalingen. Om te kunnen beoordelen welk wettelijk regime van toepassing is en in hoeverre daarvan kan worden afgeweken, is het van belang om te weten om wat voor soort bedrijfsruimte het gaat. De wet biedt bijvoorbeeld betere bescherming aan de huurder van een detailhandelsbedrijfsruimte dan een huurder van overige bedrijfsruimte. Lees meer

 

foto home (boven ondernemingsrecht)

Erfrecht

Vooral bij de verdeling van de nalatenschap kunnen de gemoederen hoog oplopen. Het komt regelmatig voor dat erfgenamen het onderling niet eens kunnen worden. Van Buuren Advocatuur verleent deskundig advies op het gebied van erfrecht en zal naast de juridische kant van de zaak de emotionele kant niet uit het oog verliezen.

In sommige gevallen kan mediation een uitkomst bieden. Ingeval de erfgenamen echter niet bereid zijn om samen naar een oplossing te zoeken, dan kan het van belang zijn dat de rechter wordt gevraagd om een verdeling van de nalatenschap vast te stellen, of een bewindvoerder te laten benoemen die de boedel beheert.

 

foto home (boven arbeidsrecht)Strafrecht

Van Buuren Advocatuur is gespecialiseerd in het behandelen van strafzaken. In elke fase in het strafproces staat van Buuren Advocatuur u bij, van bijstand voor het politieverhoor tot na de zitting bij de politierechter, of meervoudige strafkamer. Van Buuren Advocatuur heeft vele (bekende) strafzaken succesvol afgerond.